All posts by admin

Јакнење на институционалната транспарентност, отчетност и интегритет // CFLI

Проектот се спроведува во рамки на Канадскиот фонд за локални иницијативи (Canada Fund for Local Initiatives – CFLI), поддржан од Министерството за надворешни работи, трговија и развој на Канада (DFATD).

Povik-CFLI

Преку поголема отвореност и отчетност на општините – кон проактивно граѓанство // Цивика мобилитас

Поддржано со мал акциски грант на Цивика мобилитас.

Со поголема отвореност и отчетност – кон проактивно граѓанство

Me transparencë dhe llogaridhënie më të madhe – drejt qytetarisë proaktive

With bigger transparency and accountability – towards proactive citizenship

Програма за урбано партнерство на Светска банка и Министерството за финансии на Австрија

Програмата за урбано партнерство, се спроведува во земјите од Југоисточна Европа. Во рамки на компонентата за Градење на интегритет, ПАТ Скопје ги имплементираше проектните активности во 6 селектирани општини од Македонија и Косово.