Програма за урбано партнерство на Светска банка и Министерството за финансии на Австрија

Програмата за урбано партнерство, се спроведува во земјите од Југоисточна Европа. Во рамки на компонентата за Градење на интегритет, ПАТ Скопје ги имплементираше проектните активности во 6 селектирани општини од Македонија и Косово.