Јакнење на институционалната транспарентност, отчетност и интегритет // CFLI

Проектот се спроведува во рамки на Канадскиот фонд за локални иницијативи (Canada Fund for Local Initiatives – CFLI), поддржан од Министерството за надворешни работи, трговија и развој на Канада (DFATD).

Povik-CFLI